Bike Odyssey 2022: 16 - 18 Σεπτεμβρίου 2022

Πληροφορίες

Όροι & Κανονισμοί

 1. Πρόσκληση
  Ο διοργανωτής του αγώνα διατηρεί το δικαίωμα να προσκαλέσει ομάδες.
 2. Προϋπόθεση
  Μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής ο διοργανωτής θα κρίνει αν η πραγματοποίηση του αγώνα είναι εφικτή.
 3. Κατηγορίες
  To «Bike Odyssey» είναι ένας αγώνας ορεινής ποδηλασίας στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος ομάδες των δύο ατόμων. Θα υπάρχει μία Γενική Κατηγορία.
  Μετά το πρώτο στάδιο, στην νικήτρια ομάδα απονέμεται η φανέλα κατάταξης την οποία υποχρεούται να φορά κατά την επόμενη φάση/στάδιο. Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει για κάθε ένα από τα επόμενα στάδια, όπου η φανέλα κατάταξης θα φοριέται από τους πρώτους της κάθε φάσης. Πρώτος θεωρείται αυτός που στο τέλος κάθε ετάπ έχει αθροιστικά τον μικρότερο χρόνο.
 4. Διαδικασίες αγώνα
  Το «Bike Odyssey» είναι ένας αγώνας που ακολουθεί συγκεκριμένες και  προκαθορισμένες διαδικασίες.

  4.1 Ενημέρωση
  Πριν το στάδιο του Προλόγου θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση για την έναρξη αλλά και όλα τα στάδια του Bike Odyssey. Κάθε βράδυ στο τέλος κάθε σταδίου και κάθε πρωί πριν την έναρξη του επόμενου σταδίου, οι διαγωνιζόμενοι θα ενημερώνονται για την πορεία, τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες του επερχόμενο σταδίου και για τις πιθανές επικίνδυνες περιοχές. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται από τον διευθυντή του αγώνα και είναι υποχρεωτική η  συμμετοχή όλων των ομάδων.

  4.2 Μετρήσεις χρόνου
  Ο χρόνος της ομάδας θα είναι ο χρόνος τερματισμού του τελευταίου εκ των δύο μελών μιας ομάδας.

  4.3 Διαδικασίες έναρξης
  Οι θέσεις εκκίνησης θα λαμβάνονται 45 λεπτά πριν από την επίσημη ώρα έναρξης του κάθε σταδίου. Την πρώτη ημέρα του αγώνα, κάτοχοι τίτλου, επαγγελματίες και VIP ποδηλάτες θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο σημείο εκκίνησης μπροστά από όλους τους άλλους συμμετέχοντες. Πίσω απ’ αυτό το μπλοκ, οι θέσεις όλων των άλλων διαγωνιζόμενων θα καθοριστούν από τους αριθμούς των ομάδων. Στα επόμενα στάδια, ο διοργανωτής του αγώνα θα καθορίζει τις θέσεις εκκίνησης σύμφωνα με την αντίστοιχη συνολική κατάταξη των ομάδων.

  Η εκκίνηση δίνεται από ένα σήμα συνήθως στις 9 το πρωί - εξαίρεση ο αγώνας του προλόγου και το τελευταίο στάδιο που θα εκκινήσει στις 10:30 πμ. Όλοι οι αναβάτες έχουν την ίδια ώρα έναρξης, ανεξάρτητα από τη θέση τους στην εκκίνηση. Ο νικητής του κάθε σταδίου είναι η ομάδα που διασχίζει τη γραμμή τερματισμού πρώτη υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόεκυψαν κυρώσεις γι’ αυτήν κατά τη διάρκεια του σταδίου. Η ίδια μέθοδος εφαρμόζεται και στην έναρξη. Στην έναρξη κάθε σταδίου απαγορεύεται η προσπέραση.

  Οι συμμετέχοντες που εμφανίζονται στην εκκίνηση με περισσότερο από 5 λεπτά καθυστέρηση δεν θα γίνονται δεκτοί να συμμετάσχουν στο στάδιο εκείνης της ημέρας.

  Εάν κάποιος συμμετέχων δεν πάρει καθόλου εκκίνηση μια μέρα, η ομάδα του χάνει τα οποιαδήποτε δικαιώματα να διεκδικήσει κάποιο τίτλο, μπορεί όμως να συμπεριληφθεί στην επίσημη κατάταξη με ποινή και όχι σαν επίσημος τερματισμός.

  4.4 Έλεγχος κατά μήκος της διαδρομής

  Υπάρχουν το λιγότερο 3 σημεία ελέγχου σε κάθε στάδιο, η θέση των οποίων παραμένει άγνωστη στους αναβάτες αλλά όλοι θα πρέπει σε αυτά τα σημεία ν’ αναφέρουν τους αριθμούς τους ώστε να ισχύουν οι χρόνοι τους. Για κάθε σημείο ελέγχου που δεν πέρασε-αναφέρθηκε κάποιος διαγωνιζόμενος, θα επιβάλλεται ποινή 50 λεπτών στο τελείωμα του σταδίου.

  4.5 Διαδικασίες τερματισμού

  Ανάλογες είναι οι διαδικασίες για τον έλεγχο στο σημείου τερματισμού. Σε αυτό θα πρέπει όλοι οι αναβάτες να αναφέρονται για τον υπολογισμό της κατάταξης τους στο σταδίου αυτό αλλά και της συνολικής τους κατάταξης.

 5. Εγκατάλειψη
  Συμμετέχοντες που δεν φτάνουν στο σημείο τερματισμού σε κάποιο ετάπ, λόγω τραυματισμού ή μηχανικής βλάβης θα έχουν ποινή χρόνου +2 ώρες από τον χρόνο του τελευταίου και δε θα μπορούν να είναι οι τελικοί νικητές του αγώνα αλλά μπορούν να διεκδικήσουν επόμενα ετάπ χωρίς να θεωρούνται επίσημοι τερματίσαντες.
  Η ομάδα που εγκαταλείψει έστω και κάποια μέτρα ή μισό ετάπ μπορεί να διεκδικήσει ένα επόμενο ετάπ θα παίρνει την ανάλογη ποινή, δηλαδή το χρόνο του τελευταίου +2 ώρες και στην επίσημη κατάταξη δεν μπορεί να περάσει κάποια ομάδα που έχει ολοκληρώσει όλα τα ετάπ, ακόμα και αν το άθροισμα χρόνου τις πρώτης με τις ποινές βγαίνει μικρότερος από το χρόνο της δεύτερης. Σε αυτή την περίπτωση η ομάδα με τις ποινές μπαίνει τελευταία και συναγωνίζεται με κάποια άλλη ομάδα ανάλογης περίπτωσης. Μία ομάδα που δεν πάρει εκκίνηση μια μέρα ή έχει εγκαταλείψει 2 φορές δεν μπορεί να διεκδικήσει επόμενο ετάπ, θα παίρνει την ανάλογη ποινή, δηλαδή το χρόνο του τελευταίου +2ώρες, και θα μπορεί μόνο να συναγωνιστεί ομάδες ανάλογης περίπτωσης .
  5.1 Απόσυρση
  Οι συμμετέχοντες αυτοί ο οποίοι - για οποιοδήποτε λόγο - δεν μπορούν ή δεν θέλουν να συνεχίσουν τον αγώνα είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν αμέσως την απόφασή τους στον διευθυντή ή στο γραφείο του αγώνα ή, εναλλακτικά, να καλέσουν τον αριθμό τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης ο οποίος θα ανακοινωθεί. Αν δεν ενημερώσουν, ο διοργανωτής του αγώνα διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αναζήτηση και αποστολή διάσωσης από τις αρμόδιες αρχές έκτακτης ανάγκης, το κόστος της οποίας θα χρεωθεί ο συμμετέχων λόγω της αμέλειας του να ενημερώσει.
  5.2 Επίσημη λήξη ενός σταδίου
  Ως επίσημη λήξη ενός σταδίου θεωρείται η ώρα δύσης του ήλιου εντός και αν ο διευθυντής του αγώνα κρίνει απαραίτητο να ορίζει νέα ώρα λήξης, οπότε και οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν.
  Οι ποδηλάτες που χρησιμοποιούν άλλα μέσα μεταφοράς (εκτός διοργάνωσης), εκτός από το ποδήλατο του (δηλαδή οχήματα με κινητήρα, κ.λπ), θα τιμωρούνται με αποκλεισμό.
  5.3 Απουσίες
  Αποκλεισμός από την κατάταξη θα επιβάλλεται  αν ένας αναβάτης δεν εμφανιστεί καθόλου  σε ένα στάδιο. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπου οι συμμετέχοντες έχουν ένα σοβαρό λόγο να καθυστερήσουν πάνω από 10 λεπτά μετά την έναρξη, είναι στη διακριτική ευχέρεια του διευθυντή του αγώνα αν ο διαγωνιζόμενος θα μπορεί να ξεκινήσει έστω και καθυστερημένα και να  παραμείνει στην επίσημη κατάταξη.
  5.4 Τερματίσαντες
  Μόνο οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει κάθε στάδιο του αγώνα σύμφωνα με όλους τους όρους και τους κανονισμούς, θα θεωρούνται επίσημα «τερματίσαντες». Όποιος - για οποιονδήποτε λόγο- δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει ένα στάδιο, μπορεί να αποχωρήσει από την επίσημη κατάταξη, αλλά δεν θα θεωρείται «τερματίσαντες» του «Bike Odyssey».

 6. Εξοπλισμός
  6.1 Υποχρεωτικό το κράνος
  Κράνος πρέπει να φορούν όλοι ανεξαιρέτως οι αναβάτες καθόλη τη διάρκεια του αγώνα.  Τα κράνη πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας.
  6.2 Ένδυση και εργαλεία έκτακτης ανάγκης
  Κάθε συμμετέχων στο «Bike Odyssey» αναμένεται να είναι εξοπλισμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις ένος 8ήμερου αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Κατάλληλη ενδυμασία για κάθε είδους καιρικές συνθήκες και κιτ με πρώτες βοήθειες είναι τα ελαχίστως  απαραίτητα. Σας συνιστούμε να πάρετε μαζί σας πρόσθετα εργαλεία και ανταλλακτικά. Δεν επιτρέπεται το E-Bike (ηλεκτρική υποβοήθηση).
  6.3 Αριθμοί έναρξης / καρτέλες αγώνα
  Κάθε συμμετέχων λαμβάνει ένα αριθμό έναρξης - ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να είναι τοποθετημένος στο τιμόνι του ποδηλάτου και εμφανής σε όλα τα στάδια. Ο κάθε αριθμός είναι μοναδικός και ταυτίζεται με έναν και μόνο διαγωνιζόμενο.
  6.4 Κάρτα εισόδου
  Κάθε συμμετέχων στο «Bike Odyssey» λαμβάνει μια κάρτα εισόδου που αναφέρει το όνομα του και τον αριθμό εκκίνησης του. Η κάρτα εισόδου είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια του αγώνα και απαιτείται για την αναγνώριση του διαγωνιζόμενου, την προσέγγιση του σε ζώνες περιορισμένης  πρόσβασης και σε τεχνικές υπηρεσίες, κλπ. Οποιαδήποτε κατάχρηση της κάρτα εισόδου, για παράδειγμα, πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σε υπηρεσίες που προορίζονται μόνο για τον συμμετέχοντα, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αποβολή του.

 7. Διάφορα
  7.1 Προστασία του περιβάλλοντος / σκουπίδια
  Η διαδρομή του «Odyssey Bike» περνά μέσα από τις εντυπωσιακές περιοχές της οροσειράς της Πίνδου. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι επιτακτική. Όποιος συμμετέχων πετάει σκουπίδια ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο (μπουκάλια νερού) πέραν των προκαθορισμένων επιτρεπτών σημείων, θα λαμβάνει ποινή 60 λεπτών. Η τρίτη ποινή αυτού του είδους, οδηγεί σε αποκλεισμό χωρίς δικαίωμα αναγωγής.
  7.2 Βοήθεια από άλλους
  Το «Bike Odyssey» είναι ένας ομαδικός αγώνας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται οι συμμετέχοντες να δεχτούν οποιαδήποτε βοήθεια από άλλα πρόσωπα - με εξαίρεση την περίπτωση ατυχήματος, τραυματισμού ή άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Τρόφιμα, ποτά, ρούχα ή ανταλλακτικά μπορούν να γίνουν δεκτά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όμως απαγορεύεται αυστηρά ένας αγωνιζόμενος να ωθείται ή να σύρεται από άλλα πρόσωπα πέραν της ομάδας του. Επίσης, απαγορεύεται να κινείται από μη-υπηρεσιακά οχήματα υποστήριξης (δηλαδή φορτηγά της ομάδας).
  7.3 Ντόπινγκ
  Οι διοργανωτές του αγώνα «Bike Odyssey» θα αποβάλλουν όποιον -με πρόθεση την εξασφάλιση καλύτερης απόδοσης - χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο παράνομες ουσίες ή διεγερτικά. Οι διοργανωτές του αγώνα διατηρούν ρητώς το δικαίωμα να εκτελέσουν ανά πάσα στιγμή αιφνιδιαστικούς ελέγχους ντόπινγκ.
  7.4 Τεχνική υποστήριξη
  Οι συνεργάτες του «Bike Odyssey» θα προσφέρουν τεχνικές υπηρεσίες και βοήθεια στους συμμετέχοντες του  αγώνα τόσο στο ξεκίνημα όσο και στο τελείωμα του κάθε σταδίου, ενώ θα υπάρχουν κιτ επισκευής και στα σημεία τροφοδοσίας. Οι εργασίες συντήρησης θα είναι γενικά δωρεάν, αλλά ο καθαρισμός δεν είναι μέρος των δωρεάν υπηρεσιών. Τυχόν ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις επισκευές, θα προσφέρονται από τους συνεργάτες του «Bike Odyssey» σε τιμές λιανικής.
  7.5 Έλξη / ώθηση
  Επιτρέπεται στα μέλη της ομάδας να στηρίζουν ο ένας τον άλλο σπρώχνοντας ή τραβώντας τον συναγωνιζόμενο τους. Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται οποιοδήποτε είδος συσκευής ή μηχανικής βοήθειας. Θα γίνονται έλεγχοι κατά την έναρξη και κατά μήκος κάθε σταδίου καθημερινά για να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή με την συγκεκριμένη ρύθμιση.
  7.6 Διαχωρισμός Ομάδας
  Οι συμμετέχοντες πρέπει να ποδηλατούν μαζί με το συναθλητή τους συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν πρέπει να διαχωρίζονται παραπάνω από επιτρεπόμενο όριο των 2 λεπτών.
  Ο διαχωρισμός μεταξύ των αθλητών μιας ομάδας μπορεί να καταμετράται στην εκκίνηση, στον τερματισμό και σε διάφορα καθορισμένα σημεία ελέγχου κατά τη διάρκεια του σταδίου αλλά μπορεί επίσης να γίνει καταμέτρηση σε οποιαδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο δια χωρισμός των αθλητών μιας ομάδας μπορεί να καταμετρηθεί πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου και να επιβληθούν οι ανάλογες ποινές για κάθε φορά αντίστοιχα.
  Ο κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να γυρίσει πίσω τη διαδρομή ενός σταδίου για να συναντηθεί ξανά με το συναθλητή του με την προϋπόθεση ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο οποιονδήποτε άλλο αθλητή με αυτόν τον τρόπο.

 8. Κανόνες
  8.1 Το «Bike Odyssey» λαμβάνει χώρα σε δημόσιους δρόμους και μονοπάτια που χρησιμοποιούνται και από άλλους. Με τη σειρά τους, όλοι οι αναβάτες πρέπει να τηρούν αυστηρά τους ισχύοντες κανονισμούς (εθνικοί κανόνες κυκλοφορίας) - ακόμη και αν λειτουργούν σε κατάσταση αγώνα.
  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υπακούουν στις εντολές των ένστολων υπαλλήλων (αστυνομία, πυροσβεστική, κ.λπ.)
  8.2 - Μείνετε στη δεξιά πλευρά του δρόμου ή του μονοπατιού.
  8.3 - Οι βραδύτεροι συμμετέχοντες οφείλουν να παραμερίζονται για να προσπεράσουν  οι ταχύτεροι αναβάτες, οι οποίοι σαφώς έχουν αυτήν την πρόθεση, ειδικά σε απότομα τμήματα.
  8.4 - Η ευγενής άμιλλα και η δικαιοσύνη ισχύει για κάθε συμμετέχοντα.
  8.5 - Οι αναβάτες πρέπει να τρέχουν με τα ποδήλατά τους στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. Σε όλα τα τμήματα (σε μονοπάτια και δρόμους) ιδιαίτερα σε εκείνα με τυφλά σημεία, πρέπει να οδηγούν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και σύνεση. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ξαφνικούς ελιγμούς ανά πάσα στιγμή, αλλά ειδικά σε κατηφορικά τμήματα. Προσοχή: οι δρόμοι είναι δημόσιοι και ΔΕΝ θα κλείσουν ειδικά για το «Bike Odyssey». Το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας θα λειτουργεί κανονικά.
  8.6 - Όλοι πρέπει να υπολογίζουν τους πεζούς.
  8.7- Σε περίπτωση τραυματισμού ή μηχανικών βλαβών, είναι επιτακτική η ανάγκη -ει δυνατόν - να παραμερίσετε τον εαυτό σας και το ποδήλατο προκειμένου να επανορθώσετε τη βλάβη.
  8.8 - Σε περίπτωση σπριντ μεταξύ των αναβατών στην περιοχή τερματισμού, απαγορεύεται η αλλαγή λωρίδας.
  8.9 - Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διασχίζονται κλειστές σιδηροδρομικές διαβάσεις.
  8.10 - Δεν επιτρέπεται να πετιούνται απόβλητα ή μπουκάλια!

 9. Διευθυντές αγώνων, κριτική επιτροπή, διαμαρτυρία, ποινές και άλλες κυρώσεις
  Είναι ευθύνη του διευθυντή και της επιτροπής του αγώνα να πάρει αποφάσεις σχετικά με την εκδήλωση και τις δράσεις της εκδήλωσης.
  9.1 Διαμαρτυρία
  Υπάρχει μια πιθανότητα η σκόπιμη ή ακούσια παραβίαση των κανόνων να προκύψει τόσο από τους συμμετέχοντες όσο και τον διοργανωτή του αγώνα. Αν οι διευθυντές του αγώνα και οι επίτροποι δεν δώσουν ικανοποιητική λύση σε κάποια παραβίαση κανόνων, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής διαμαρτυρίας από κάθε ενδιαφερόμενο (πρέπει να υποβληθεί την ημέρα κατά την οποία συνέβη το περιστατικό).
  9.2 Κριτική Επιτροπή
  Ο διοργανωτής του αγώνα μπορεί να καταρτίσει επιτροπή η οποία θα κρίνει οποιαδήποτε διαμαρτυρία υποβάλλεται. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφωθούν με οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί από την κριτική επιτροπή παραιτούμενοι από πιθανές αξιώσεις.
  9.3 Ποινές και άλλες κυρώσεις
  Θα ήταν αδύνατο να καταγραφούν όλες οι πιθανές παραβάσεις των κανόνων του αγώνα. Ως εκ τούτου, μόνο μερικοί από αυτούς αναφέρονται παρακάτω. Ωστόσο, ο διευθυντής του αγώνα σε συνεννόηση με τους διοργανωτές μπορεί να επιβάλει κυρώσεις για ενέργειες και παραβάσεις που δεν αναφέρονται στην παρακάτω λίστα.
  Η ποινή θα είναι πάντα ποινή χρόνου στην πρώτη περίπτωση, εκτός εάν η σοβαρότητα της παράβασης είναι τέτοια ώστε –στην δεύτερη περίπτωση- επιβάλλεται ο ολοκληρωτικός αποκλεισμός του συμμετέχοντα.

  ΠΑΡΑΒΑΣΗ

  ΠΟΙΝΗ ΤΗΝ 1η ΦΟΡΑ

  ΠΟΙΝΗ ΤΗ 2η ΦΟΡΑ

  ΠΟΙΝΗ ΤΗΝ 3η ΦΟΡΑ

  Λάθος στοιχεία κατά την εγγραφή στον αγώνα

  Αποκλεισμός

  -

  -

  Χρήση μη εγκεκριμένου κράνους/μη χρήση κράνους/ μη κατάλληλα ασφαλισμένο κράνος

  Προειδοποίηση

  30 λεπτά

  Αποκλεισμός

  Εξωτερική βοήθεια από άλλους

  20 λεπτά

  40 λεπτά

  2 ώρες

  Μη σεβασμός του περιβάλλοντος και των υποδομών

  Προειδοποίηση

  30 λεπτά

  -

  Αντιαθλητική συμπεριφορά/μη ευγενής άμιλλα

  Προειδοποίηση

  30 λεπτά

  Αποκλεισμός

  Παράληψη/μη αναφορά σε σημείο ελέγχου ή εκούσιο κόψιμο δρόμου

  50 λεπτά /σημείο

  -

  -

  Εκκίνηση από προνομιακή θέση ενώ δεν υπάρχει το δικαίωμα

  Προειδοποίηση

  20 λεπτά

  -

  Αλλοίωση/αλλαγή/αφαίρεση απόκρυψη του αριθμού συμμετοχής

  Προειδοποίηση

  30 λεπτά

  Αποκλεισμός

  Η φανέλα του πρωτοπόρου να μην φοριέται σωστά

  10 λεπτά

  30 λεπτά

  -

  Παραβίαση των ενδείξεων/σημάτων της διοργάνωσης

  2 ώρες

  Αποκλεισμός

  -

  Αθλητής θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ

  Αποκλεισμός

  -

  -

  Ρίψη σκουπιδιών/φαγητού/ ποτού/μπουκαλιών

  Προειδοποίηση

  30 λεπτά

  Αποκλεισμός

  Διαχωρισμός αθλητών μίας ομάδας περισσότερο από 2 λεπτά

  20 λεπτά

  40 λεπτά

  Αποκλεισμός

  Μεταφορά αθλητή από τη διοργάνωση για παροχή πρώτων βοηθειών/επισκευή ποδηλάτου

  60 λεπτά

  -

  -

  Σκόπιμοι επικίνδυνοι ελιγμοί που θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους αθλητές

  Αποκλεισμός

  -

  -

  Εγκατάλειψη ενός σταδίου

  Ο χρόνος του τελευταίου τερματίσαντα + 2ώρες με δυνατότητα διεκδίκησης επόμενου σταδίου

  Ο χρόνος του τελευταίου τερματίσαντα + 2ώρες χωρίς δυνατότητα διεκδίκησης επόμενου σταδίου

  -

  Μη εκκίνηση ενός σταδίου

  Ο χρόνος του τελευταίου τερματίσαντα + 2ώρες με δυνατότητα διεκδίκησης επόμενου σταδίου

  -

  -

  Χρησιμοποίηση άλλων μέσων μεταφοράς (εκτός διοργάνωσης), εκτός ποδηλάτου

  Αποκλεισμός

  -

  -

  Αθλητής που δεν φέρει επάνω του τα τηλέφωνα επικοινωνίας της διοργάνωση κατά τη διάρκεια του κάθε σταδίου 10 λεπτά 20 λεπτά Αποκλεισμός

  9.4 Αλλαγή της διαδρομής
  Ο διευθυντής αγώνα διατηρεί το δικαίωμα ν’ αλλάξει τη διαδρομή ακόμη και λίγο πριν την έναρξη του κάθε σταδίου, κάνοντας την απόσταση της διαδρομής μεγαλύτερη ή μικρότερη.
  Οι διοργανωτές μπορούν εάν κρίνουν απαραίτητο λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων να διακόψουν κάποιο στάδιο ή και να ορίσουν νέο σημείο τερματισμού.

*Αλλαγές στους κανονισμούς ενδέχεται να γίνουν γι αυτό καλό είναι να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα συχνά. Οι αλλαγές θα τονίζονται με κόκκινο χρώμα.

Το BikeOdyssey είναι ένας 8ήμερος XC (Cross Country) ποδηλατικός αγώνας που διασχίζει την οροσειρά της Πίνδου. Είναι ο δυσκολότερος αγώνας στην Ελλάδα και ένας από τους δυσκολότερους παγκοσμίως.

Newsletter

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα λαμβάνετε τα ενημερωτικά emails του BikeOdyssey.

Επικοινωνία

Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 31, Γέρακας Αττικής, 15344
Ώρες Γραφείου:
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 20:00

 

+30 210 6613120
info@bikeodyssey.gr

 

Fast Stats

Some fast stats:

620

Km

19 800

elevation gain

57

villages

8

days