Εγγραφή για δημοσιογράφους

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ