Υποστήριξη On the Road

 

Μία μηχανοκίνητη ομάδα της διοργάνωσης θα βρίσκεται δίπλα στους συμμετέχοντες του αγώνα κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου. Η ομάδα θα αποτελείται από εκπαιδευμένα άτομα της διοργάνωσης που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους αθλητές κατά τη διάρκεια των διαδρομών. Η ομάδα αυτή θα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των αθλητών και θα ενημερώνει τη διασωστική ομάδα σε περίπτωση ανάγκης.