Κατηγορίες αγώνα

Το «Bike Odyssey» είναι ένας αγώνας ορεινής ποδηλασίας όπου οι συμμετέχοντες θα διαγωνίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων (αφορά τους 9ήμερο, 4ήμερο και 3ήμερο αγώνες).
Οι ισχύουσες κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών είναι συνολικά 100 ομάδες ανά κατηγορία για τον αγώνα Mtb.

Για να ισχύει μία κατηγορία πρέπει να έχει τουλάχιστον 6 συμμετοχές. Σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί κάποια κατηγορία, ενσωματώνεται με την αμέσως μικρότερη ηλικιακά.

 

Δεν υπάρχουν άλλες κατηγορίες, εκτός από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω. Μετά το πρώτο στάδιο, απονέμονται στην ομάδα που προηγείται  στη γενική κατάταξη,σε κάθε κατηγορία, ειδικές φανέλες πρωτοπόρου, και τα μέλη της  απαιτείται να τις φορούν κατά το επακόλουθο στάδιο. Κατ 'αναλογία, το ίδιο ισχύει για κάθε ένα από τα επόμενα στάδια.

 

Οι φανέλες πρωτοπόρων της γενικής ανά αγώνα :

8d mpros

Η φανέλα πρωτοπόρου του 9ήμερου αγώνα.

3d n mpros

Η φανέλα πρωτοπόρου για τον 4ήμερο και 3ήμερο αγώνα.